ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Εικόνα1Βρισκόμαστε στο σχολικό έτος 2012-13 και οι Ερευνητικές Εργασίες διανύουν το δεύτερο έτος τους στη σχολική αγωγή. Οι προβληματισμοί, τα ερωτήματα, οι προτάσεις και οι ιδέες δεν έπαψαν να διασταυρώνονται, το ίδιο και οι διαφορές, οι αντιπαραθέσεις, οι αδυναμίες και οι υπερβάσεις. Άλλοτε «ζωντανά», σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ή σε οργανωμένα σεμινάρια και συναντήσεις. Άλλοτε, μέσω κειμένων που άρχισαν να δημοσιοποιούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Άλλοτε μιλάμε για τις Ερευνητικές Εργασίες «ακαδημαϊκά», οριοθετώντας αυστηρά το λόγο μας στο πλαίσιο της «Παιδαγωγικής». Άλλοτε, μιλάμε ως εκπαιδευτικοί και πολίτες και επιτρέπουμε στο λόγο μας να αναζητήσει το όραμα ενός σχολείου με ανθρώπινη και κοινωνική βάση. Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για τις Ερευνητικές Εργασίες ως εκπαιδευτικοί και πολίτες.

Οι Ερευνητικές Εργασίες αποτελούν, κατά τη γνώμη μας, μια εκπαιδευτική καινοτομία, η οποία αναδύθηκε για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της γενιάς των αρχών του 21ου αιώνα.
Για να φέρει μεθοδικά αλλά και δυναμικά στο προσκήνιο (α) την υποχώρηση των κοινωνικών αξιών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, (β) την πολυπλοκότητα της καθημερινότητας που βιώνουν οι έφηβοι και οι έφηβες, (γ) την ταυτότητα των θεσμικών κέντρων, όπου κυοφορούνται οι κρίσιμες για τη ζωή τους αποφάσεις και (δ) την αδυναμία της σχολικής αγωγής να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα αγωνιώδη ερωτήματά τους.
Οι Ερευνητικές Εργασίες έρχονται να διαμορφώσουν ένα νέο μαθησιακό πεδίο, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες

  1. θα φέρνουν μεσα στη σχολική τάξη ζητήματα που τους απασχολούν,
  2. θα τα προσεγγίζουν μέσω συνεργατικών διερευνητικών δραστηριοτήτων,
  3. θα τα πραγματεύονται μέσω διαλόγου και διαβούλευσης, σε ομάδες,
  4. θα διαμορφώνουν το δικό τους λόγο γι’ αυτά, με τα δικά τους επιχειρήματα και με μέτρο «τον άλλο άνθρωπο»,
  5. θα αποτυπώνουν το λόγο τους στον Φάκελο-Έκθεση, σύμφωνα με τις δυνατότητες της ηλικίας τους και
  6. θα συνειδητοποιούν, ότι συμμετέχουν σε μια διαδικασία, όπου κανείς δεν περισσεύει και όλοι έχουν κάτι σημαντικό να δώσουν, αρκεί να πηγάζει από την ψυχή τους.

Οι Ερευνητικές Εργασίες αποτελούν μια διαφορά μέσα στο τοπίο της σχολικής αγωγής. Μια νησίδα αμφισβήτησης και συλλογικότητας που χρειάζεται χρόνο και τρόπο για να επιβιώσει, αφού (α) η κρατικο-οικονομική δυναμική και οι εξω-παιδαγωγικές δυνάμεις επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά πράγματα πολύ περισσότερο απ’ ότι νομίζουμε, (β) βρισκόμαστε υπό το κράτος μιας οικονομικο-πολιτικής συγκυρίας εξαιρετικά επώδυνης για τους πολίτες, (γ) είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια θετικιστική-ορθολογιστική αντίληψη για την παιδεία που συρρικνώνει και ακρωτηριάζει την πραγματικότητα αλλά και την ανθρώπινη σκέψη που την προσεγγίζει και (δ) κατευθυνόμαστε από πολιτικές εξουσίες που εμμένουν, σχεδόν παθολογικά, στην αξία της ανταγωνιστικότητας με όρους εκμετάλλευσης της ανθρώπινης ύπαρξης, ως «οιονεί» εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών ή χρηματιστηριακών οργανισμών.

Παρατηρώντας το υπάρχον εκπαιδευτικό τοπίο, σε όλες του τις εκφάνσεις και όλες τις κλίμακες, μπορούμε εύκολα να συνειδητοποιήσουμε, ότι το έργο των εκπαιδευτικών δεν είναι εύκολο. Αντίθετα, απαιτεί κόπο και υπομονή. Χρειάζεται επιστράτευση όλων των δυνάμεων που διαθέτουν, για να χτιστούν οι γέφυρες ανάμεσα σε ό,τι υπάρχει και στις Ερευνητικές Εργασίες. Ωστόσο, την «πρώτη ύλη» την κατέχουν οι εκπαιδευτικοί. Είναι τα παιδαγωγικά τους εφόδια και η παιδαγωγική τους ευθύνη απέναντι στους μαθητές τους, ως ιδιαίτερες, μοναδικές και αυτοσυνείδητες προσωπικότητες. Κυρίως, όμως, είναι ένα όραμα. Το όραμα να διερευνηθούν με ειλικρίνεια γεγονότα και καταστάσεις που αφορούν στην ελεύθερη βούληση και τις κοινωνικές επιταγές, στις φυλετικές, οικονομικές και μορφωτικές διακρίσεις, στη δημοκρατία, στη δικαιοσύνη, την ισονομία. Να επισημανθούν με διαύγεια τα σύγχρονα αδιέξοδά τους και να αποκαλυφθεί με αφοπλιστική τόλμη η αδυναμία των σύγχρονων κοινωνιών να τα αντιμετωπίσουν. Να ξεγυμνωθούν από το μασκάρεμά τους οι πολιτισμικές αξίες του συρμού και να αποκατασταθεί το μη διαχωρίσιμο των αισθήσεων, με τη νόηση και τα συναισθήματα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

(1) ΠΡΩΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 

Εικόνα1002      

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ      (Αρχείο pdf)  

 

(2) ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

Εικόνα1004 

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ   (Αρχείο pdf)

 

(3) ΔΥΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ PROJECTS ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (Ο.ΕΚ.Δ.Β, 2011)    

(3.1) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: ΧΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ», ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ

Εικόνα9

ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (Αρχείο pdf)

 
 (3.2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ», ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΙΖΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΕΣΚΟΥ, 
 
Εικόνα28
 
TO ΚΙΝΗΤΟ (Αρχείο pdf) 
 

 (4) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 Ε.Ε.ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Α)   (Αρχείο pptx)

Ε.Ε.ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Β)   (Αρχείο pptx)

Ε.Ε.ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Γ1)  (Αρχείο pptx)

Ε.Ε.ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Γ2)  (Αρχείο pptx)

Ε.Ε.ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (Αρχείο pptx)

 Τα δύο αρχεία pptx που ακολουθούν είναι δυο προτάσεις για τους φακέλους που θα παραδώσουν οι μαθητές για τις Ερευνητικές τους Εργασίες. Την πρώτη πρόταση θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι μαθητές που θα προσεγγίσουν το θέμα τους χωρίζοντάς το σε υποθέματα. Τη δεύτερη πρόταση θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι μαθητές που θα προσεγγίσουν το θέμα τους τοποθετώντας το σε πλαίσια αναφοράς.

ΦΑΚΕΛΟΣ, ΣΧΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ  (Αρχείο pptx)

ΦΑΚΕΛΟΣ, ΣΧΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ (Αρχείο pptx)

 

(5) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ PROJECTS ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

(5.1.) ΘΕΜΑ: “ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ”, ΤΟΠΟΣ: ΑΘΗΝΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΙΖΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΖΙΓΟΥ, ΧΡΟΝΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ Ε.Ε. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ  (Αρχείο pdf)

(5.2.) ΘΕΜΑ: ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ, ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΝΕΑ ΚΙΟΣ, ΚΠΕ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΙΖΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, Η ΚΡΙΣΗ, ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (Αρχείο pdf)

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΡΙΣΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  (Αρχείο pptx) 

(5.3.) ΘΕΜΑ:“ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΈΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ PROJECT ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ. Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ”, ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ: (α)ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, (β)ΣΥΡΟΣ, ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: (α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΙΖΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΖΙΓΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,  (β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΙΖΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΖΙΓΟΥ, ΧΡΟΝΟΣ: (α) ΜΑΡΤΙΟΣ, (β) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ   (Αρχείο pptx)

 

(6) «ΠΩΣ» ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ».

ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΧΗΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ  (Αρχείο pptx)

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s